Ruletti Säännöt

Rulettipelin tavoite

Ruletin tavoitteena on arvata kohta, johon ruletissa käytettävä kuula pysähtyy. Oman ennustuksen kohdalle asetetaan panostus, joita voi olla yksi tai useampia. Nämä panostukset kattavat kyseiset numerot kokonaan tai osittain.

Rulettipelin kulku ja säännöt

Rulettipelin säännöt casino

Tavallisessa rulettipyörässä on 37 lokeroa, jotka on numeroitu väliltä 0-36. Numeroita on 18 punaista, 18 mustaa sekä yksi vihreä nolla (0).
Panokset asetetaan panostuskentälle. Siihen kuuluvat sekä tavallinen panostusalue että racetrack-alue. Saatavilla olevat panostuspaikat korostetaan, kun ne ovat valittuina. Lisäksi peliruudussa näytetään minimi- ja maksimipanostuksen summa. Jokaisen pelaajan täytyy asettaa hyväksyttävä yhdistelmä pelimerkkejä oikeaan osaan panostuskenttää.
Panostukset täytyy asettaa ennen kuin jakaja ilmoittaa “Ei enää panoksia” tai “No More Bets”, tai ennen kuin kello näyttää panostusajan päättyneen, sen mukaan kumpi tapahtuu aiemmin.
Jakaja pistää kuulan pyörimän vastakkaiseen suuntaan kuin mihin pyörä pyörii. Kuulan on kierrettävä ruletin kuularata vähintään kolme kertaa, jotta pyöräytys hyväksytään. Jokaisen panostuksen tulos määritetään sen kohdan mukaan, mihin osaan panostuskenttää se on asetettu ja mihin lokeroon rulettikuula pysähtyy.

Voittaminen ruletissa

Kun rulettikuula on pysähtynyt johonkin kohtaan, kertoo jakaja voittavan numeron ja asettaa dollyn panostuskentälle kyseisen numeron paikalle.
Järjestelmä kerää automaattisesti kaikki hävinneet panokset pois. Sen jälkeen pelaajille maksetaan voitot jakajan ilmoittaessa kierroksen tuloksen ja asettaessa dollyn paikoilleen.
Voittonumeron ollessa vihreä nolla tulevat sääntöjen mukaan kaikki ulkokentän panostukset häviämään. Voitonmaksun jälkeen alkaa uusi mahdollisuus panosten asettamiseen, ja peli jatkuu.

Ruletin peruspalautusprosentti RTP
Ruletin peruspalautusprosentti, englanniksi Return to Player, RTP, on eurooppalaisessa ruletissa 97,3 %. Jokaisen pelin palautusprosentti on kirjattu pelin sääntöihin “Tietoa”- tai “Apua”-kohdalle.
Järjestelmävirhe tulee johtamaan kaikkien rulettipanostusten mitätöimiseen.

Miten ruletissa panostetaan

Ruletissa voidaan sääntöjen mukaan tehdä monia erilaisia panostuksia, joista jokainen kattaa tietyn numerosarjan. Jokainen panostustyyppi johtaa myös erilaisiin voitomaksuihin.
Panostusmahdollisuudet on eritelty kahteen peruskategoriaan: sisäpanostukset ja ulkopanostukset. Muitakin panostuksia voidaan tehdä panostuskentän racetrack-alueen kautta.

Sisäpanostukset ja niiden säännöt

Panostuskentän yksittäisiä numeroita sisältävän ruudukon sisään asetettavat panostukset ovat sisäpanostuksia. Seuraavaksi luetellaan niistä tyypillisimmät.
Suorapanostus tarkoittaa yhdelle numerolle asetettuja panostuksia, mukaan lukien nolla (0). Ne tehdään asettamalla merkkejä täysin numeroidun neliön sisäpuolelle. Voittosuhde tavallisessa pöydässä suorapanostaessa on 35:1.
Kaksi numeroa eli split on kahdelle numerolle asetetut panostukset. Ne tehdään asettamalla merkkejä yksittäiselle viivalle näiden numeroiden neliöiden välissä. Voittosuhde splitissä on tavallisessa pöydässä 17:1.
Rivi- tai katupanostus tarkoittaa panostuksia, jotka on asetettu kolmelle rivissä olevalle numerolle. Nämä panostukset tehdään asettamalla merkkejä rivin ulkoreunalle. Voittosuhde on tavallisessa pöydässä 11:1.
Kulma- tai neliöpanostus tarkoittaa panostusta, jotka on tehty neljälle toisiaan yhdestä kulmasta koskettavalle numerolle. Ne tehdään asettamalla merkkejä yhteiseen kulmaan. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 8:1.
Kuuden linjan panos tai tuplakatu on kuudelle numerolle asetetut panostukset, jotka muodostavat kaksi vierekkäistä riviä. Ne tehdään asettamalla merkkejä kyseisten rivien välisen viivan ulkoreunalle. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 5:1.
Kolme numeroa tarkoittaa kolmelle numerolle, nolla (0) mukaan lukien, asetetut panostukset. Ne muodostetaan asettamalla merkkejä näiden numeroiden väliseen kulmaan. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 11:1.
Koripanostus tai neljä ensimmäistä on numeroille nolla (0), yksi (1), kaksi (2) ja kolme (3) asetetut panostukset. Ne tehdään asettamalla merkkejä numeroiden 0-1 ja 0-3 ulkokulmauksiin. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 8:1.

Ulkopanostukset ja niiden säännöt

Ulkopanostukset tarkoittavat numeroidun panostusalueen viereisten laatikoiden sisään kokonaisuudessaan asetettuja panostuksia, kuten punainen ja musta tai joko kahdeksalletoista punaiselle tai kahdeksalletoista mustalle numerolle asetettu panostus. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 1:1.
Toinen vaihtoehto ovat pienet ja isot numerot, eli joko kahdeksalletoista pienelle tai kahdeksalletoista suurelle numerolle (1-18 tai 19-36) asetettu panostus. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 11:1.
Parillinen ja pariton, joka tarkoittaa joko parillisille tai parittomille numeroille asetettuja panostuksia. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 2:1.
Tusina, mikä tarkoittaa joko ensimmäiselle (1-12), toiselle (13-24) tai kolmannelle (25-36) numerotusinalle asetettuja panostuksia. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 2:1.
Sarake eli yhdelle kolmesta pystysuuntaisesta numerosarakkeesta asetettu panostus. Voittosuhde tavallisessa pöydässä on 2:1.

Racetrack-panostukset ja niiden säännöt

Ruletin racetrack-aluetta käyttäen panostuksia voidaan tehdä myös numerosarjoille, jotka tunnetaan monilla eri nimillä, kuten “Tiers”, “Orphelins” ja “Voisins”.

Tiers du Cylindre tai Petit Series ja niiden säännöt

Tämä panostus pitää sisällään kaikkiaan kaksitoista numeroa. Nämä numerot sijaitsevat rulettipyörän nollaa vastakkaisella sivulla. Pelaaja asettaa kuusi merkkiä:
1 merkki 5/8 splitille
1 merkki 10/11 splitille
1 merkki 13/16 splitille
1 merkki 23/24 splitille
1 merkki 27/30 splitille
1 merkki 33/36 splitille

Voisins du Zero tai Grand Series ja niiden säännöt

Tämä panostus kattaa yhteensä seitsemäntoista numeroa. Nämä numerot jotka taas sijaitsevat rulettipyörän nollan puoleisella sivulla. Pelaaja asettaa yhdeksän merkkiä:
2 merkkiä kadulle 0/2/3
1 merkki 4/7 splitille
1 merkki 12/15 splitille
1 merkki 18/21 splitille
1 merkki 19/22 splitille
2 merkkiä kulmaan 25/26/28/29
1 merkki 32/35 splitille

Orphelins a Cheval ja sen säännöt

Pelaaja asettaa viisi merkkiä:
1 merkki numerolle 1 (suorapanostus)
1 merkki 6/9 splitille
1 merkki 14/17 splitille
1 merkki 17/20 splitille
1 merkki 31/34 splitille

Jeu Zero ja sen säännöt

Tämä panostus kattaa nollaan ja kuusi sitä lähimpänä olevaa numeroa. Neljä merkkiä asetetaan seuraavasti:
1 merkki 0/3 splitille
1 merkki 12/15 splitille
1 merkki numerolle 26 (suorapanostus)
1 merkki 32/35 splitille

Neighbour-panostukset ja sen säännöt

Neighbour-panostukset kattavat yhden tietyn numeron sekä sitä lähellä rulettipyörällä olevat numerot.
Tässä esitellyt säännöt liittyvät live-ruletin perussääntöihin. Kannattaa muistaa, että eri pelivarianteissa voi olla omia erityisiä sääntöjään. Kannattaa lukea tarkkaan pelin säännöt, jotta ymmärtää ne varmasti ennen panosten asettamista. Jokaisen pelin erikoissäännöt löytyvät pelin avoinna ollessa klikkaamalla “Apua”- ja “Voittotaulukko”-painikkeita.

Ruletin termistö

Ruletin termistö voi kuulostaa aloittelijasta hieman monimutkaiselta, mutta termit oppii nopeasti. On hyvä alkaa käyttää juuri oikeita termejä heti peliuran alusta alkaen, jotta livepelit sujuisivat aina mahdollisimman mutkattomasti. Termit on helppo opetella vaikkapa muutaman koepelin aikana.

Mitä termit tarkoittavat?

Kuula: Pieni kuula, yleensä valkoinen, joka määrittää voittonumeron jokaisella kierroksella.
Kuularata: Pyörän reuna, jossa kuula laitetaan liikkeelle.
Alarata: Pyörän sisempi alue, josta kuula putoaa lokeroon.
Sarake: Pystysuuntaan luettava kahdentoista numeroidun laatikon sarja panoksia osoittavalla kentällä.
Dolly: Osoitin, jolla jakaja merkkaa voittaneen numeron jokaisen pelatun kierroksen jälkeen.
Panostuskenttä: Koko pöydän kattava kenttä, jolle kaikki panokset asetetaan.
Lokerot: Lokerot, joihin kuula pysähtyy.
Racetrack: Panostuskentän osa, jolle asetetaan Tiers-, Orphelins-, Voisin- ja Neighbour-tyyppiset panostukset.
Rivi: Vaakasuuntaan tehtävä kolmen numeroidun laatikon sarja panostuskentällä.
Pyöräytys: Yksittäisen kierroksen käynnistävä toiminto.
Pöytä: Koko rulettipöydän alue, mukaan lukien panostuskenttä ja pyörä.
Pyörä: Ympyränmuotoinen laite, jonka avulla rulettipeliä pelataan.